Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 10 (388) 2012 spalio 25

Popiežius

  Benediktas XVI
 • „PAŠAUKTI LEISTI SUSPINDĖTI TIESOS ŽODŽIUI“
  Žinia 2012 m. Pasaulinės misijų dienos proga
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS PRADEDANT TIKĖJIMO METUS 
 • MALDA PIRMOJOJE APREIŠKIMO JONUI DALYJE (Apr 1, 4–3, 22)
 • MALDA ANTROJOJE APREIŠKIMO JONUI DALYJE (Apr 4, 1–22, 21)
 • LITURGIJA – MALDOS MOKYKLA
 • APIE LITURGINĖS MALDOS BAŽNYTINĘ PRIGIMTĮ

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • LIETUVOS VYSKUPŲ GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS PRADEDANT TIKĖJIMO METUS
 • TIKĖJIMO METAI LIETUVOJE: PASTORACINIAI PASIŪLYMAI

Ganytojo žodis

 • Apaštališkasis nuncijus mons. Luigi Bonazzi
  GERA DARYTI GERAI

Homilijos

 • KOKS YRA VISŲ PIRMASIS ĮSAKYMAS?
  31 eilinis sekmadienis (B)
 • DU PINIGĖLIAI
  32 eilinis sekmadienis (B)
 • LAIKŲ PABAIGA
  33 eilinis sekmadienis (B)
 • DIEVO KARALYSTĖS SLĖPINYS
  Kristus Karalius (B)
 • ATSITIESKITE IR PAKELKITE GALVAS
  I advento sekmadienis (C)

Naujoji evangelizacija

 • Kardinolas Ennio Antonelli
  ŠEIMA: DARBAS IR ŠVENTĖ
 • NAUJOJI EVANGELIZACIJA: ĮVAIRŪS TO PATIES SKELBIMO BŪDAI
 • B. Šalaševičiūtė
  GYVENIME YRA KUR KAS DIDESNIŲ DALYKŲ UŽ AUKSĄ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Paskirtas naujas vyskupas
 • Lietuvoje iškilmingai pradėti Tikėjimo metai
 • Atsinaujinimo diena „Naujoji evangelizacija“
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas jubil. Edvardas Kraujalis (1931–2012)
 • Mirė mons. Petras Baltuška (1930–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Naujajai evangelizacijai skirtas vyskupų sinodas