Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (391) 2013 sausio 28

Popiežius

 • TIKĖJIMAS MEILE ŽADINA MEILĘ
  Žinia 2013 m. gavėnios proga
 • „EIK IR TU TAIP DARYK“ (Lk 10, 37)
  Žinia 21-osios Pasaulinės ligonių dienos proga
 • „EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISAS TAUTAS“ (plg. Mt 28, 19)
  Žinia 26-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga
 • MIGRACIJA – TIKĖJIMO IR VILTIES KELIONĖ
  Žinia 2013 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga
 • PALAIMINTI TAIKDARIAI
  Žinia 2013 m. Pasaulinės taikos dienos proga

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE DIEVO VEIKIMĄ ISTORIJOJE
 • MERGELĖ MARIJA – KLUSNAUS TIKĖJIMO PAVEIKSLAS
 • APIE JĖZAUS PRADĖJIMĄ ŠVENTOSIOS DVASIOS VEIKIMU
 • APIE ŽODŽIO TAPIMĄ KŪNU
 • JĖZUS KRISTUS – „VISO APREIŠKIMO TARPININKAS IR DRAUGE PILNATVĖ“

Homilijos

 • IRKIS Į GILUMĄ!
  5 eilinis sekmadienis (C)
 • ATKAKLI KOVA
  I gavėnios sekmadienis (C)
 • KRIKŠČIONIŠKOJI MISTIKA
  II gavėnios sekmadienis (C)
 • GAL DAR DUOS VAISIŲ?
  III gavėnios sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Baž. muz. mgr. teol. dr. kun. Vilius Sikorskas
  SAKRALINĖS MUZIKOS TAKAIS...

Bažnyčia Lietuvoje

 • Iškilmingai pradėtas švęsti Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejus
 • Šeimų šventė
 • Pabaltijo Kunigų seminarijų vadovų susitikimas
 • Mirė kunigas Algimantas Keina (1937–2013)
 • Mirė kunigas jubiliatas Antanas Jokūbauskas (1929–2012)
 • Mirė kunigas Vladas Jurgis Bobinas (1934–2013)

Bažnyčia pasaulyje

 • Kalėdų laikotarpis Vatikane
 • Dvasininkijos kongregacijos prefektas dėkoja kunigų motinoms
 • Benedikto XVI kalba diplomatams
 • Arkivyskupas D. Mamberti komentavo EŽTT nuosprendžius
 • Krikščionys ir žydai reikalingi vieni kitų