Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (392) 2013 vasario 20

Popiežius atsistatydina

 • POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI PRANEŠIMAS APIE ATSISTATYDINIMĄ
 • LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS POPIEŽIUI BENEDIKTUI XVI
 • KAUNO ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ APIE POPIEŽIAUS BENEDIKTO XVI SPRENDIMĄ

Popiežius

 • PAŠAUKIMAI – TIKĖJIMU GRĮSTOS VILTIES ŽENKLAS
  Žinia 50-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
 • SOCIALINIAI TINKLAI – TIESOS IR TIKĖJIMO PORTALAI, EVANGELIZACIJOS NAUJOSIOS ERDVĖS
  Žinia 47-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • „TIKIU Į DIEVĄ“
 • „TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ VISAGALĮ“
 • TIKIU Į DIEVĄ, DANGAUS IR ŽEMĖS KŪRĖJĄ, ŽMOGAUS KŪRĖJĄ
 • APIE JĖZAUS GUNDYMĄ

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • PREVENCIJOS GAIRĖS
  Dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais
 • LVK generalinio sekretoriaus vysk. Gintaro Grušo atsakymai į „Bažnyčios žinių“ klausimus dėl paskelbtų Prevencijos gairių

Homilijos

 • LAISVI PASIRINKTI
  IV gavėnios sekmadienis (C)
 • RAŠYTI ANT ŽEMĖS
  V gavėnios sekmadienis (C)
 • IŠSAUGOTI VILTĮ
  Verbų sekmadienis (C)
 • SVARBIAUSIAS ISTORIJOS ĮVYKIS
  Velykų sekmadienis

Straipsniai

 • PASKUTINĖ JĖZAUS SAVAITĖ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 • Ekumeninės pamaldos
 • Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimas
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC diena Marijampolėje
 • Atsinaujinimo diena
 • Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kun. Teofilius Palukaitis (1919–2013)

Bažnyčia pasaulyje

 • Peteris Seewaldas apie susitikimus su Benediktu XVI
 • Benediktas XVI atsisveikino su Romos dvasininkais
 • Popiežiaus žinia Tarptautiniam žemės ūkio vystymo fondui