Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (393) 2013 kovo 25

Popiežius

 • HABEMUS PAPAM. IŠRINKTAS POPIEŽIUS PRANCIŠKUS
 • Popiežius Pranciškus. PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS SU KARDINOLAIS SIKSTO KOPLYČIOJE
 • Popiežius Pranciškus. KREIPIMASIS Į ŽINIASKLAIDOS ATSTOVUS PAULIAUS VI SALĖJE
 • Popiežius Pranciškus. PAMOKSLAS PER INAUGURACIJOS ŠV. MIŠIAS ŠV. PETRO AIKŠTĖJE
 • POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS – JORGE MARIO BERGOGLIO SJ TRUMPA BIOGRAFIJA
 • POPIEŽIUS BENEDIKTAS XVI APIE VATIKANO II SUSIRINKIMĄ
 • PASKUTINĖ BENEDIKTO XVI BENDROJI AUDIENCIJA
 • BENEDIKTO XVI ATSISVEIKINIMAS SU ROMOJE ESANČIAIS KARDINOLAIS

Šventasis Sostas

 • Benediktas XVI
  Apaštališkasis laiškas motu proprio forma
  INTIMA ECCLESIAE NATURA apie meilės tarnystę
 • TARP ATSAKOMYBĖS IR TARNYSTĖS
  Intima Ecclesiae natura komentaras

Homilijos

 • GAILESTINGUMAS IR TIKĖJIMAS
  II Velykų sekmadienis (C)
 • RYTUI AUŠTANT
  III Velykų sekmadienis (C)
 • PASTORACINĖS VEIKLOS IŠTAKOS
  IV Velykų sekmadienis (C)
 • ŠLOVĖS DIENA
  V Velykų sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Vygantas Malinauskas
  BAŽNYČIA IR TURTAS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Lietuvos Caritas vadovaus J. Kukauskienė
 • Mirė kun. jubil. dr. Viktoras Skilandžiūnas (1919–2013)
 • Mirė kan. teol. dr. Mindaugas Puidokas (1971–2013)
 • Mirė kun. jubil. prof. teol. lic. Petras Žiukelis (1927–2013)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžia
 • Maskvos patriarchatas apie popiežiaus santykius su unitais