Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (394) 2013 balandžio 25

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • VERBŲ SEKMADIENIO HOMILIJA
 • KRIZMOS MIŠIŲ HOMILIJA
 • VELYKNAKČIO HOMILIJA

Ganytojai

 • TELŠIŲ VYSKUPIJOS GANYTOJŲ LAIŠKAS
  Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui artinantis.
  Eucharistiniai kongresai ir Švč. Sakramento adoracija

Homilijos

 • RAMYBĖS ŠALTINIS
  VI Velykų sekmadienis (C)
 • ŠEŠTINIŲ ŠVENTĖ
  Šeštinės (C)
 • VELYKŲ UŽBAIGA
  Sekminės (C)
 • PAŽINTI TIKĖJIMU
  Švč. Trejybė
 • ALTORIAUS SAKRAMENTAS
  Devintinės (C)

Dokumentai

 • Tarptautinė teologijos komisija
  KAI KURIE ATPIRKIMO TEOLOGIJOS KLAUSIMAI

Straipsniai

 • Dr. Lina Šulcienė
  APOLOGETIKOS GALIMYBĖ ŠIANDIENIAME PASAULYJE

Bažnyčia Lietuvoje

 • Popiežius priėmė kard. A. J. Bačkio atsistatydinimą ir
  naujuoju Vilniaus arkivyskupu paskyrė vysk. G. Grušą
 • Nominuotojo Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pareiškimas
 • Gailestingumo savaitė Vilniuje

Bažnyčia pasaulyje

 • Sudaryta kardinolų patarėjų grupė