Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (396) 2013 birželio 26

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • ŠVENTOJI DVASIA – VIEŠPATS GAIVINTOJAS
 • TIESOS DVASIA
 • DVASIA RAGINA EVANGELIZUOTI
 • BAŽNYČIA – DIEVO ŠEIMA

Ganytojų žodis

 • Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius
  Pranešimas LR Seime minint Gedulo ir vilties dieną
  KOKIOS PAŽANGOS NORIME?
 • Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
  KALBA SEIME MININT SĄJŪDŽIO 25-METĮ
 • PASKIRTOJO PANEVĖŽIO VYSKUPO LIONGINO VIRBALO SJ LAIŠKAS

Homilijos

 • SEPTYNIASDEŠIMT DU MOKINIAI
  14 eilinis sekmadienis (C)
 • O KAS GI MANO ARTIMAS?
  15 eilinis sekmadienis (C)
 • GERIAUSIOJI DALIS
  16 eilinis sekmadienis (C)
 • MALDOS GYVENIMAS
  17 eilinis sekmadienis (C)
 • PALIKIMO DALYBOS
  18 eilinis sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  DIAKONATAS: ISTORINĖ APŽVALGA (Tęsinys)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paskirtas naujas Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimai
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mokslo metų užbaigimas Telšių kunigų seminarijoje
 • Gegužinės pamaldos ant Šatrijos kalno
 • Parodos „Žemaičių vyskupijos istorija“ atidarymas
 • Prasidėjo piligrimystė „Kryžių kalnas–Gvadalupė“
 • Atidarytas knygynas-svetainė