Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (397) 2013 liepos 29

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • BAŽNYČIA – DIEVO TAUTA
 • BAŽNYČIA – KRISTAUS KŪNAS
 • BAŽNYČIA – DVASIOS ŠVENTOVĖ

Ganytojų žodis

 • VYSKUPŲ LAIŠKAS LIETUVOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PROGA

Homilijos

 • BUDĖKITE IR BŪKITE PASIRENGĘ
  19 eilinis sekmadienis (C)
 • ŽOLINĖS IŠKILMĖ
  Žolinė (C)
 • NESANTARVĖ DĖL JĖZAUS
  20 eilinis sekmadienis (C)
 • ANKŠTI VARTAI
  21 eilinis sekmadienis (C)
 • VIETOS PRIE STALO
  22 eilinis sekmadienis (C)
 • Josef Weber. MIRTIS BUS SUNAIKINTA
  Žolinė (C)

Straipsniai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  DIAKONATAS: ISTORINĖ APŽVALGA (Pabaiga)
 • Klier. Robertas Urbonavičius
  NEKANONINIŲ TRADICIJŲ, PASAKOJANČIŲ APIE
  MERGELĖS MARIJOS ĖMIMĄ Į DANGŲ, TEOLOGINĖ PRASMĖ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos jaunimo dienos
 • Miesto misijų savaitė Kaune
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Padėkos šv. Mišios
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Mirė kunigas Kęstutis Trimakas (1930–2013)
 • Mirė kunigas jubiliatas Bronislovas Nemeikšis (1925–2013)