Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (398) 2013 rugpjūčio 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • Enciklika LUMEN FIDEI apie tikėjimą
  Vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams bei vienuolėms ir visiems į Kristų tikintiems pasauliečiams
 • Popiežius sveikina Krikšto jubiliejų švenčiančią Žemaitiją ir visą Lietuvą

Homilijos

 • ŠILINIŲ IŠKILMĖ
  Švč. Mergelės Marijos Gimimas
 • TRYS GAILESTINGUMO PALYGINIMAI
  24 eilinis sekmadienis (C)
 • SKOLOS RAŠTAS
  25 eilinis sekmadienis (C)
 • MIRĖ NE ABU
  26 eilinis sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis
  PARADIGMINIS KRISTAUS KVAILELIO FENOMENAS RYTŲ KRIKŠČIONYBĖJE

Bažnyčia Lietuvoje

 • IV Telšių Eucharistinio kongreso užbaigimo iškilmės
 • Kryžių Kalno atlaidai
 • Kun. Lionginas Virbalas SJ įšventintas vyskupu
 • Mirė prelatas Pranas Gaidamavičius-Gaida (1914–2013)
 • Mirė monsinjoras jubiliatas Jonas Gedvila (1922–2013)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Brazilijoje