Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 10 (400) 2013 spalio 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • BAŽNYČIA – MŪSŲ MOTINA
 • MOTINŲ UNIVERSITETAS – ŠIRDIS
 • BAŽNYČIA YRA VIENINTELĖ
 • BAŽNYČIA YRA ŠVENTA

Ganytojų žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS AUŠROS VARTUOSE NAUJŲ MARIJOS RADIJO STUDIJOS PATALPŲ ŠVENTINIMO PROGA

Homilijos

 • ĮLIPTI Į ŠILKMEDĮ
  31 eilinis sekmadienis (C)
 • MIRUSIŲJŲ PRISIKĖLIMAS
  32 eilinis sekmadienis (C)
 • IŠTVERMĖS DORYBĖ
  33 eilinis sekmadienis (C)
 • MALONĖS AKIMIRKA
  Kristus Karalius (C)
 • GYVENIMAS DIEVO ARTUMOJE
  I advento sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Alister E. McGrath
  MOKSLAS IR RELIGIJA

Teologijos sąvokos

 • KAI KURIOS ESCHATOLOGIJOS SĄVOKOS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kardinolo A. J. Bačkio vyskupystės jubiliejaus Mišios Vilniaus arkikatedroje
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų piligriminė kelionė
 • Rožinio maldos mėnuo
 • Pašventintos Kryžiaus kelio stočių koplyčios

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežiaus interviu jėzuitų leidiniams