Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (402) 2013 gruodžio 17

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • MIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI
  Žinia 2014 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga
 • KRISTUS YRA CENTRAS
  Pamokslas užbaigiant Tikėjmo metus

Šventasis Sostas

 • PASTORACINIAI IŠŠŪKIAI ŠEIMAI EVANGELIZACIJOS KONTEKSTE
  Vyskupų sinodo 3-iosios neeilinės generalinės asamblėjos parengiamasis dokumentas

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
  ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI
 • KRIKŠČIONIŲ BAŽNYČIŲ LIETUVOJE MEMORANDUMAS SKELBIANT 2014-UOSIUS ŠEIMOS METAIS

Homilijos

 • ŠVIESOS KELIAS
  Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)
 • PRIE JORDANO UPĖS KRANTŲ
  Kristaus Krikštas (A)
 • JONO LIUDIJIMAS
  2 eilinis sekmadienis (A)
 • IŠGELBĖTI TIKĖJIMU
  3 eilinis sekmadienis (A)
 • SUSITIKIMO ŠVIESA
  Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

Bažnyčios dokumentai

 • Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis paraginimas
  EVANGELII GAUDIUM
  Vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje (Pradžia. Įžanga ir 1 skyrius)

Mintys

 • Diak. Nerijus Pipiras
  POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS PONTIFIKATO PASTORACINĖS KRYPTYS REMIANTIS BENDRŲJŲ AUDIENCIJŲ KATECHEZĖMIS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Tikėjimo metų užbaigimo iškilmės
 • Šeimos metų memorandumo viešas pristatymas
 • Mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajos
 • Konferencija „Krikščioniškųjų vertybių sklaida ir žurnalistika“
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas Dalius Tubys (1964–2013)

2013 m. „Bažnyčios žinių“ turinys