Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (403) 2014 sausio 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • BROLYBĖ – TAIKOS PAMATAS IR KELIAS Į TAIKĄ
  Žinia 47-osios Pasaulinės taikos dienos proga
 • TIKĖJIMAS IR MEILĖ: „MES TURIME GULDYTI GYVYBĘ UŽ BROLIUS“ (1 Jn 3, 16)
  Žinia 22-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • KREIPIMASIS DĖL AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO REDAKCIJOS

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
  KALBA PO LAISVĖS PREMIJOS ĮTEIKIMO LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIME SEIME

Homilijos

 • BAŽNYČIA IR PASAULIS
  5 eilinis sekmadienis (A)
 • KELIAS Į LAISVĘ
  6 eilinis sekmadienis (A)
 • KOPIMAS Į KALNĄ
  7 eilinis sekmadienis (A)
 • PADANGIŲ SPARNUOČIAI IR LAUKO LELIJOS
  8 eilinis sekmadienis (A)

Bažnyčios dokumentai

 • Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis paraginimas
  EVANGELII GAUDIUM
  Vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje (Tęsinys. 2 ir 3 skyriai)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimai
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijos
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šeimų šventė