Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (406) 2014 balandžio 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • KOMUNIKAVIMAS AUTENTIŠKOS SUSITIKIMO KULTŪROS LABUI
  Žinia 48-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
 • PATEPTI DŽIAUGSMO ALIEJUMI
  Homilija per Krizmos šv. Mišias
 • PAMOKSLAS PER VELYKNAKČIO ŠV. MIŠIAS

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • KAIP IŠGYVENAME EUCHARISTIJĄ?
 • ATGAILOS DOVANA
 • LIGONIŲ PATEPIMAS
 • KUNIGYSTĖS TARNYSTĖ IR SAKRAMENTAS
 • SANTUOKOS SAKRAMENTAS

Ganytojų žodis

 • Apaštališkojo nuncijaus Pedro Lopez Quintanos sveikinimas Vilniaus arkikatedroje po Velyknakčio šv. Mišių
 • Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ Velykų laiškas

Homilijos

 • GYVENIMO APSTUMAS
  IV Velykų sekmadienis (A)
 • VIENINTELIS KELIAS
  V Velykų sekmadienis (A)
 • GUODŽIANTI DVASIA
  VI Velykų sekmadienis
 • SUSITIKIMAS GALILĖJOJE
  Šeštinės (A)

Straipsniai

 • Gabriele Kuby
  GENDER REVOLIUCIJA
  Revoliucinis reliatyvizmas

Bažnyčia Lietuvoje

 • Į Lietuvą atvyko naujas apaštališkasis nuncijus
 • „Šeimos metai – dirbkime geriau!“
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimai
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
 • Mirė kunigas jubiliatas Antanas Jurgaitis (1926–2014)
 • Mirė kunigas Vaclovas Aleksandravičius (1916–2014)
 • Mirė kunigas Rimantas Maskoliūnas (1961–2014)