Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (408) 2014 birželio 25

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • PATARIMO DOVANA
 • TVIRTUMO DOVANA
 • ŽINOJIMO DOVANA
 • MALDINGUMO DOVANA
 • DIEVO BAIMĖS DOVANA

Homilijos

 • DOSNUS SĖJĖJAS
  15 eilinis sekmadienis (A)
 • DERLIUS AMŽINAJAI KARALYSTEI
  16 eilinis sekmadienis (A)
 • TIKRASIS LOBIS
  17 eilinis sekmadienis (A)
 • MEILĖS IR UŽUOJAUTOS BADAS
  18 eilinis sekmadienis (A)

Dokumentai

 • Katalikiškojo auklėjimo kongregacija
  MOKYTI TARPKULTŪRINIO DIALOGO KATALIKIŠKOJOJE MOKYKLOJE
  Darniai gyventi meilės civilizacijos labui

Bažnyčia Lietuvoje

 • Ekumeninė šventė „Šeima – gyvybės lopšys“
 • Maldinga eisena „Už gyvybę“
 • Paminėta Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė
 • Atidaryta paroda šv. Jonui Pauliui II atminti
 • Paminėtas vyskupo Vincento Brizgio atminimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Marijos Apsilankymo atlaiduose – apaštališkasis nuncijus
 • Pradėtas švęsti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios 500 metų jubiliejus
 • Su kardinolu A. J. Bačkiu aptartos šeimų problemos ir lūkesčiai
 • Konferencija Jėzaus draugijos 200 metų atkūrimo sukakčiai paminėti
 • Paminėti kryžių naikinimo įvykiai
 • Maldos vakaras „Išdrįsk tikėti“
 • Alytaus dekanato šeimų šventė

Bažnyčia pasaulyje

 • Pranciškus Šventojoje Žemėje