Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (409) 2014 liepos 17

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • DIEVAS SUBURIA BAŽNYČIĄ
 • APIE PRIKLAUSYMĄ BAŽNYČIAI

Homilijos

 • „DRĄSOS! TAI AŠ. NEBIJOKITE!“
  19 eilinis sekmadienis (A)
 • DIEVO MOTINOS PAVYZDYS
  Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų
 • BRANGŪS TRUPINĖLIAI
  20 eilinis sekmadienis (A)
 • BAŽNYČIOS SLĖPINYS
  21 eilinis sekmadienis (A)
 • MEILĖ ĮRODOMA PER KANČIĄ
  22 eilinis sekmadienis (A)

Bažnyčios dokumentai

 • Tarptautinė teologijos komisija
  SENSUS FIDEI BAŽNYČIOS GYVENIME

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kauno arkivyskupijos dienos švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Mirė kunigas Stasys Šileika SDB (1919–2014)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pristatytas Vyskupų sinodo Instrumentum laboris šeimos klausimais