Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (410) 2014 rugpjūčio 25

Šventasis Sostas

  Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba
 • ŽINIA PASAULINĖS TURIZMO DIENOS PROGA
  Turizmas ir bendruomenės plėtra

Homilijos

 • „JEI TAVO BROLIS TAU NUSIKALSTŲ...“
  23 eilinis sekmadienis (A)
 • DIDYSIS DIEVO MEILĖS ŽENKLAS
  Šventojo Kryžiaus Išaukštinimas
 • DIEVAS ŽVEJOJA MEILĖS IR GAILESTINGUMO TINKLU
  25 eilinis sekmadienis (A)
 • LAISVĖ ATSIVERSTI ARBA UŽSISPIRTI
  26 eilinis sekmadienis (A)
 • KAD DARBAS NEŠTŲ VAISIŲ
  27 eilinis sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  DVASIOS VEDIMAS PER SENSUS FIDEI
 • Bertram Meier
  EUROPA, ATMINK SAVO ŠAKNIS!

Bažnyčia Lietuvoje

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Žolinės atlaidai Krekenavoje
 • Žolinė Pažaislyje
 • Mirė mons. Alfonsas Svarinskas (1925–2014)
 • Mirė kunigas Arūnas Kazlauskas (1971–2014)
 • Mirė kunigas Pranciškus Venckus (1933–2014)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Korėjoje