Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9 (411) 2014 rugsėjo 25

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 2014-ŲJŲ METŲ PASAULINĖS MISIJŲ DIENOS PROGA

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • BAŽNYČIA: NAUJA SANDORA IR NAUJA TAUTA
 • BAŽNYČIOS VIENYBĖ IR ŠVENTUMAS

Šventasis Sostas

 • Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija
  Aplinkraštis
  RAMYBĖS PALINKĖJIMO APEIGINĖ REIKŠMĖ MIŠIOSE

Ganytojo žodis

 • KARDINOLO A. J. BAČKIO HOMILIJA ŠILUVOJE ŠVENČIANT ŠEIMŲ DIENĄ

Homilijos

 • Į VESTUVIŲ PUOTĄ PAKVIESTI VISI
  28 eilinis sekmadienis (A)
 • PAKLUSNUMAS IR LAISVĖ
  29 eilinis sekmadienis (A)
 • NEATSKIRIAMA MEILĖ DIEVUI IR ARTIMUI
  30 eilinis sekmadienis (A)
 • VISŲ ŠVENTŲJŲ ŠVENTĖ
 • VĖLINĖS

Straipsniai

 • Stefan Geiger
  PALYGINIMAI JĖZAUS SKELBIME
 • George Weigel
  EVANGELIŠKOJI KATALIKYBĖ. Gilioji XXI a. Bažnyčios reforma
 • Johannes Schelhas
  POREIKIS KVĖPUOTI. Mokantis vakaro maldos
 • AR KATALIKŲ TIKĖJIMAS GALI PADĖTI ĮVEIKTI DEPRESIJĄ?

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Europos lietuvių dvasininkų suvažiavimas