Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (413) 2014 lapkričio 28

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • BAŽNYČIA MOKO GAILESTINGUMO
 • VISUOTINĖ IR APAŠTALIŠKA BAŽNYČIA
 • KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ
 • BAŽNYČIA KAIP SUŽADĖTINĖ
 • BAŽNYČIA KAIP KŪNAS

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ RENGIMO ATGAILOS, EUCHARISTIJOS IR SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAMS GAIRĖS

Homilijos

 • „MIEGODAMI DANGAUS NEPAVELDĖSIME“
  II advento sekmadienis (B)
 • GYVYBĖS VANDUO MŪSŲ ŠIRDIMS
  III advento sekmadienis (B)
 • DIEVUI REIKIA ŽMOGAUS
  IV advento sekmadienis (B)
 • JIS ATĖJO DĖL MŪSŲ
  Kalėdos
 • ŠEIMA – MEILĖS CIVILIZACIJOS KŪRĖJA
  Šventoji Šeima
 • MŪSŲ ATEITIES MOTINA
  Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai)

Straipsniai

 • Severinas Holocher OFM
  GEREON GOLDMANN OFM: „BŪDAMAS KRIKŠČIONIS TURIU PADĖTI. KITAIP NEGALIU“
  Pabaigos žodis knygai „Tavo sparnų ūksmėje“

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
 • Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir Kunigų seminarijos atkūrimo šventė
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šiaulių vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo susitikimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Mokslinė konferencija
 • Mirė kunigas Linas Dūkšta (1972–2014)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pranciškus Europos institucijose Strasbūre