Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (414) 2014 gruodžio 22

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS VISIEMS PAŠVĘSTIESIEMS ASMENIMS PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ PROGA
 • KALBA EUROPOS PARLAMENTE
 • KREIPIMASIS Į EUROPOS TARYBĄ

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • REGIMOJI IR DVASINĖ BAŽNYČIOS TIKROVĖ
 • HIERARCHINĖ BAŽNYČIA

Homilijos

 • DIEVO IEŠKOTOJAI
  Trys Karaliai (B)
 • GĖRIS AUGA TIK PASĖTAS
  Kristaus Krikštas (B)
 • DIEVO TRAUKA
  2 eilinis sekmadienis (B)
 • DIEVO SIŪLOMA LAIMĖ
  3 eilinis sekmadienis (B)
 • KOVA UŽ ŽMOGAUS IŠGELBĖJIMĄ
  4 eilinis sekmadienis (B)

Bažnyčios dokumentai

 • Vyskupų sinodo 3-iosios neeilinės generalinės asamblėjos „Pastoraciniai iššūkiai šeimai evangelizacijos kontekste“
  RELATIO SYNODI

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymas Lietuvos vyskupijose
 • Jėzaus Draugijos atsikūrimo 200-ųjų metinių minėjimas
 • Mažesnieji broliai šventė provincijos atsikūrimo Lietuvoje 25 metų jubiliejų
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Ugdymo seminaras „Sekuliaraus pasaulio grėsmių akivaizdoje“

2014 m. „Bažnyčios žinių“ turinys