Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (415) 2015 sausio 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA XXIII PASAULINĖS LIGONIŲ DIENOS (2015 M.) PROGA
 • ŽINIA 2015 M. GAVĖNIOS PROGA
 • ŽINIA PASAULINĖS TAIKOS DIENOS PROGA

Homilijos

 • „JIS PASIĖMĖ MŪSŲ NEGALES“
  5 eilinis sekmadienis (B)
 • ATSKIRTIES SKAUSMAS
  6 eilinis sekmadienis (B)
 • ŽMOGAUS VIENATVĖS DYKUMA
  I gavėnios sekmadienis (B)
 • ATSIMAINYMO SLĖPINYS
  II gavėnios sekmadienis (B)

Straipsniai

 • PRAKTINIAI PATARIMAI NUODĖMKLAUSIAMS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Baigiamasis Šeimos metų renginys – Šeimadienis
 • Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė
 • Pašvęstojo gyvenimo simpoziumas
 • Vienuoliškųjų bendruomenių pristatymas Panevėžio kurijoje
 • Mirė kun. Jonas Kastytis Matulionis SJ (1931–2015)
 • Mirė kan. jubiliatas Algimantas Vincentas Kajackas (1932–2015)
 • Mirė kun. Ignacas Žeberskis (1924–2015)
 • Mirė kun. Viktoras Brusokas (1935–2015)
 • Mirė kun. Sigitas Matusevičius (1961–2015)