Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (416) 2015 vasario 20

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • KREIPIMASIS Į ROMOS ROTOS TRIBUNOLO NARIUS NAUJŲ TEISINIŲ METŲ PROGA

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GANYTOJŲ TARNYSTĖS BAŽNYČIOJE
 • VISUOTINIS PAŠAUKIMAS Į ŠVENTUMĄ
 • BAŽNYČIOS KELIONĖS TIKSLAS
 • DIEVAS ŠEIMOS APLINKOJE
 • BAŽNYČIOS IR ŠEIMOS MOTINA

Ad limina

 • POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS KREIPIMASIS LIETUVOS VYSKUPŲ VIZITO AD LIMINA PROGA
 • VILNIAUS ARKIVYSKUPO, LVK PIRMININKO GINTARO GRUŠO SVEIKINIMO ŽODIS ŠVENTAJAM TĖVUI AD LIMINA SUSITIKIMO METU
 • POPIEŽIUS KVIEČIA Į DVASINĮ ATSINAUJINIMĄ

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ VILNIAUS ARKIKATEDROJE

Pašvęstojo gyvenimo metai

 • Popiežius Paulius VI
  Apaštališkasis laiškas MULTIFORMIS SAPIENTIA DEI
  Šventoji Jėzaus Teresė, Mergelė iš Avilos, skelbiama Bažnyčios mokytoja
 • Popiežius Paulius VI
  HOMILIJA SKELBIANT ŠV. JĖZAUS TERESĘ BAŽNYČIOS MOKYTOJA
 • Popiežius Pranciškus
  ŽINIA AVILOS VYSKUPUI PRADEDANT JĖZAUS TERESĖS JUBILIEJINIUS METUS

Homilijos

 • DEKALOGAS – MEILĖS APRAIŠKA
  III gavėnios sekmadienis (B)
 • NUKRYŽIUOTA DIEVO MEILĖ
  IV gavėnios sekmadienis (B)
 • „NORĖTUME PAMATYTI JĖZŲ!“
  V gavėnios sekmadienis (B)
 • MŪSŲ ŠIRDŽIŲ KOVA
  Verbų sekmadienis (B)

Katechezės šeimoms

 • KATECHEZĖS PASAULIO ŠEIMŲ SUSITIKIMUI FILADELFIJOJE PASIRENGTI (I–III)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Maldų už krikščionių vienybę savaitė
 • Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai – bazilikos titulas
 • Pašvęstojo gyvenimo diena: Vilniuje, Kaune, Žemaičių Kalvarijoje, Panevėžyje, Marijampolėje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijos
 • Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Atsinaujinimo diena