Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (417) 2015 kovo 15

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA XXX PASAULIO JAUNIMO DIENOS PROGA (2015 M.)

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • BETĖVYSTĖS PADARINIAI
 • KO MOKO TĖVAS

Ganytojo žodis

 • Vilniaus arkivyskupas metropolitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas
  KALBA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 25-MEČIO IŠKILMINGAME MINĖJIME LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME

Pašvęstojo gyvenimo metai

 • J. Rovira CMF
  VADOVAVIMAS IR KLUSNUMAS VIENUOLIŠKAJAME GYVENIME

Homilijos

 • TIKRASIS GYVENIMAS
  Velykų sekmadienis (B)
 • TIKĖJIMAS – MEILĖS VAISIUS
  II Velykų sekmadienis (B)
 • RINKIS GYVENIMĄ
  III Velykų sekmadienis (B)
 • GANYTOJAS NEPALIEKA SAVO KAIMENĖS
  IV Velykų sekmadienis (B)
 • VAISINGOS KRISTAUS ŠAKELĖS
  V Velykų sekmadienis (B)

Katechezės šeimoms

 • KATECHEZĖS PASAULIO ŠEIMŲ SUSITIKIMUI FILADELFIJOJE PASIRENGTI (IV–V)

Straipsniai

 • Johannes G. Gerhartz
  „KRISTUS MUS IŠVADAVO, KAD BŪTUME LAISVI“ (Gal 5, 1)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Šv. Valentino diena KITAIP
 • Lietuvos dangiškojo globėjo iškilmė
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Konferencija „Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis“
 • Mirė kunigas Vinkentij Vasyl Yanitskyy OSBM (1973–2015)