Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (418) 2015 balandžio 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • PERTEIKTI TAI, KAS YRA ŠEIMA: PIRMUTINĖ SUSITIKIMO SU DOVANOTA MEILE VIETA
  Žinia 49-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
 • IŠĖJIMAS – PAMATINĖ PAŠAUKIMO PATIRTIS
  Žinia 52-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
 • KUNIGŲ NUOVARGIS
  Homilija Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • KAIP RANKOS PIRŠTAI
 • BROLIAI IR SESERYS
 • SENATVĖS PROBLEMA
 • MALDOS POETAI

Ganytojo žodis

 • Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENĮ

Pašvęstojo gyvenimo metai

 • Pierre Raffin OP
  DOMINIKONIŠKOJI VIENUOLINIO KLUSNUMO TRADICIJA

Homilijos

 • MEILĖS DOVANA
  VI Velykų sekmadienis (B)
 • DANGUS YRA TEN, KUR YRA DIEVAS
  Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
 • TIESOS DVASIA VEDA Į PILNATVĘ
  Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)
 • MEILĖ – DURYS Į TREJYBĖS SLĖPINĮ
  Švenčiausioji Trejybė (B)

Katechezės šeimoms

 • KATECHEZĖS PASAULIO ŠEIMŲ SUSITIKIMUI FILADELFIJOJE PASIRENGTI (VI–VIII)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Gailestingumo savaitė
 • Pašventinta Dievo Gailestingumo koplyčia
 • Kristaus Prisikėlimo šventovei – bazilikos titulas
 • Šv. Jėzaus Teresės gimimo 500 metų jubiliejus
 • Atsinaujinimo diena „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Sužadėtinių rengėjų konferencija
 • Mirė prelatas Antanas Jonušas (1923–2015)
 • Mirė kunigas Sigitas Stepšys (1942–2015)
 • Mirė kunigas Alfredas Memys (1960–2015)