Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (421) 2015 liepos 23

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • Enciklika LAUDATO SI' apie rūpinimąsi bendrais namais

Lietuvos Vyskupų Konferencija

  LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas
 • KREIPIMASIS DĖL BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMO NAUJOS REDAKCIJOS

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
  Homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje „ESU LABAI DĖKINGAS VISIEMS“
 • Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas
  HOMILIJA INGRESO IŠKILMĖSE

Homilijos

 • DUONA, NUŽENGUSI IŠ DANGAUS
  19 eilinis sekmadienis (B)
 • MŪSŲ MOTINA IR PAVYZDYS
  Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
 • AMŽINOJO GYVENIMO DUONA
  20 eilinis sekmadienis (B)
 • LIKTI AR IŠEITI?
  21 eilinis sekmadienis (B)
 • TIKRASIS ŠVARUMAS
  22 eilinis sekmadienis (B)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Ingreso iškilmės Kauno arkikatedroje bazilikoje
 • Padėkota už arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ tarnystę
 • Lietuvos jaunimo dienos
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai