Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (422) 2015 rugpjūčio 21

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • Enciklika LAUDATO SI' apie rūpinimąsi bendrais namais

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • „PRAŠAU, AČIŪ, ATLEISK“
 • AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE – ŽMONIŠKUMO STUBURAS
 • SUŽADĖTUVIŲ KELIONĖ
 • ŠEIMA IR SKURDAS
 • ŠEIMA IR LIGA
 • GEDULAS ŠEIMOJE
 • ŠEIMOS SANTYKIŲ ŽAIZDOS

Homilijos

 • DVASINĖ KURČNEBYLYSTĖ
  23 eilinis sekmadienis (B)
 • NEBIJOKIME KANČIOS
  24 eilinis sekmadienis (B)
 • „AŠ JUMS DAVIAU PAVYZDĮ“ (Jn 13, 15)
  25 eilinis sekmadienis (B)
 • NEBŪKITE SUKLUPIMO AKMENIU
  26 eilinis sekmadienis (B)
 • ŠEIMA – „MEILĖS CIVILIZACIJOS“ PAGRINDAS
  27 eilinis sekmadienis (B)

Straipsniai

  Egidijus Vareikis
 • ŽVILGSNIS Į TIKINČIUOSIUS PASAULYJE: AUGANTI AR MIRŠTANTI KRIKŠČIONYBĖ?

Bažnyčia Lietuvoje

 • Kryžių Kalno atlaidai