Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 10 (424) 2015 spalio 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 2015-ŲJŲ METŲ PASAULINĖS MISIJŲ DIENOS PROGA
 • KREIPIMASIS Į JUNGTINIŲ TAUTŲ GENERALINĘ ASAMBLĖJĄ
 • KREIPIMASIS PRADEDANT VYSKUPŲ SINODĄ

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis
 • Naujas kreipinys Švč. M. Marijos litanijoje „Motina Gailestingumo“

Homilijos

 • SAVITA DIEVO BUHALTERIJA
  32 eilinis sekmadienis (B)
 • DIEVAS IŠTIKIMAS SAVO PAŽADAMS
  33 eilinis sekmadienis (B)
 • MEILĖS KARALIUS
  Kristus Karalius (B)
 • ESAME KRIKŠČIONYS NE DĖL SAVĘS PAČIŲ
  I advento sekmadienis (C)

Dokumentai

  Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija
 • HOMILETIKOS VADOVAS (Pabaiga)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Arkivyskupas G. Grušas: atraskime Vilnių kaip Gailestingumo miestą
 • Iškilmės Žemaičių Kalvarijoje
 • Atsinaujinimo diena
 • Šv. Jėzaus Teresės 500 metų gimimo jubiliejaus pabaiga
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas Donatas Valiukonis SJ (1926–2015)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pranciškus Kuboje ir JAV