Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (425) 2015 lapkričio 30

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • „PALAIMINTI GAILESTINGIEJI, NES JIE SUSILAUKS GAILESTINGUMO“ (Mt 5, 7)
  Žinia 31-osios Pasaulio jaunimo dienos proga (2016 m.)
 • KALBA MININT VYSKUPŲ SINODO ĮSTEIGIMO 50-ŲJŲ METŲ JUBILIEJŲ
 • KREIPIMASIS UŽBAIGIANT VYSKUPŲ SINODĄ ŠEIMOS KLAUSIMAIS
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS UŽBAIGIANT 8-AJĮ PASAULIO ŠEIMŲ SUSITIKIMĄ
 • KREIPIMASIS PER ŠEIMŲ SUSITIKIMO MALDOS VIGILIJĄ

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • DARBAS SUTEIKIA ORUMO
 • MALDA ŠEIMOJE

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • Atsiverkime Gailestingumo jubiliejaus malonei
 • Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius

Ganytojo žodis

  Arkivyskupas Gintaras Grušas
 • PAMOKSLAS GAILESTINGUMO MOTINOS GLOBOS ATLAIDUOSE

Homilijos

 • DIEVO BALSAS MŪSŲ ŠIRDYJE / II advento sekmadienis (C)
 • „VISUOMET DŽIAUKITĖS VIEŠPATYJE!“ / III advento sekmadienis (C)
 • BUDĖTI DĖL AMŽINOJO LIKIMO / IV advento sekmadienis (C)
 • KALĖDŲ ĖDŽIOS KRYŽIAUS ŠEŠĖLYJE / Kristaus Gimimas (Kalėdos)
 • KRIKŠČIONIŠKA ŠEIMA – GYVA PRAKARTĖLĖ / Šventoji Šeima (C)
 • PAŠAUKTI GYVENTI TAIKOJE / Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Bažnyčia Lietuvoje

 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
 • Lietuvos ir Lenkijos Vyskupų konferencijų tarpusavio ryšių grupės susitikimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimai
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimai
 • Panevėžio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė monsinjoras Petras Meilus (1932–2015)

Bažnyčia pasaulyje

 • Baigėsi Vyskupų sinodo asamblėja
 • Pasaulinis Marijos radijo kongresas ir susitikimas su popiežiumi
 • Jubiliejinė Diakonato konferencija Romoje