Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (427) 2016 sausio 25

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • PAMOKSLAS PER KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIAS
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS ŠVENTOSIOS ŠEIMOS ŠVENTĖS DIENĄ
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS MARIJOS DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖS DIENĄ
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖS DIENĄ
 • KREIPIMASIS Į ROMOS KURIJĄ KALĖDŲ PROGA
 • KREIPIMASIS Į PRIE ŠVENTOJO SOSTO AKREDITUOTUS DIPLOMATINIO KORPUSO NARIUS

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • KODĖL REIKIA GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS?
 • JUBILIEJAUS ŽENKLAI
 • KŪDIKIO JĖZAUS PAMOKOS
 • DIEVAS YRA GAILESTINGASIS

Ganytojų žodis

  Arkivyskupas Gintaras Grušas
 • PAMOKSLAS ŠV. MIŠIOSE MININT LAISVĖS GYNIMO 25-ĄSIAS METINES
 • Kunigas Robertas Grigas
 • KALBA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 25-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIME SEIME
 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
  Homilija Panoterių bažnyčioje laidojant tėvo nužudytus du vaikelius

Homilijos

 • DIEVO ŠAUKSMAS PADĖTI / 5 eilinis sekmadienis (C)
 • „JEI NORI TARNAUTI VIEŠPAČIUI, BŪK PASIRUOŠĘS BANDYMUI“ / I gavėnios sekmadienis (C)
 • KUR JĖZUS, TEN IR DANGUS / II gavėnios sekmadienis (C)
 • ATSIVERSTI – TAI PAJUSTI DIEVO BUVIMĄ MŪSŲ KASDIENYBĖJE / III gavėnios sekmadienis (C)

Straipsniai

 • EKUMENINĖ SITUACIJA LATVIJOJE

Mintys

 • Egidijus Vareikis. PABĖGĖLIAI IR MIGRANTAI – KELETAS PASTABŲ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šeimų šventė
 • Malda už tautas
 • Mirė kan. jubil. Petras Budriūnas (1935–2015)

Bažnyčia pasaulyje

 • „Politika yra gailestingumo darbas“