Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (428) 2016 vasario 24

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • „AŠ NORIU PASIGAILĖJIMO, O NE AUKOS“ (Mt 9, 13). GAILESTINGUMO DARBAI JUBILIEJAUS KELYJE
  ŽINIA 2016 M. GAVĖNIOS PROGA
 • AUGTI GAILESTINGIEMS KAIP TĖVAS
  ŽINIA BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS PROGA
 • KREIPIMASIS Į ROMOS ROTOS TRIBUNOLĄ PRADEDANT NAUJUS TEISMINIUS METUS
 • KREIPIMASIS Į PAŠVĘSTOJO GYVENIMO JUBILIEJAUS DALYVIUS
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS VIEŠPATIES PAAUKOJIMO ŠVENTĖS DIENĄ IR UŽBAIGIANT PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METUS

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ
 • GAILESTINGUMAS GELBSTI
 • GAILESTINGUMAS IR MISIJA

Ganytojo žodis

  Arkivyskupas Gintaras Grušas
 • PAMOKSLAS VILNIAUS ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE VASARIO 16-ĄJĄ

Homilijos

 • SUGRĮŽIMAS / IV gavėnios sekmadienis (C)
 • „NENORIU, KAD NEDORĖLIS MIRTŲ“ (Ez 33, 11) / V gavėnios sekmadienis (C)
 • KRISTAUS TRIUMFAS IR KANČIA / Verbų sekmadienis
 • IŠ MIRTIES Į GYVENIMĄ / Velykos
 • KLIAUTIS DIEVO GAILESTINGUMU / II Velykų sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Kun. Thomas Rosica CSB
  EVANGELIZUOTI SEKULIARŲJĮ PASAULĮ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėta Pašvęstojo gyvenimo diena
 • Ekumeninės pamaldos
 • Atsinaujinimo diena
 • Tarptautinė mokslinė konferencija
 • Šv. Valentino diena KITAIP
 • Seminaras „Aš – misionierius (!?)“
 • Pristatyta knyga apie mons. K. Vasiliauską
 • Mirė kunigas Antanas Kereišis (1967–2016)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus susitiko su patriarchu Kirilu
 • Popiežius Pranciškus Meksikoje