Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (429) 2016 kovo 24

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • BAŽNYČIA – PAŠAUKIMŲ MOTINA
  Žinia 53-iosios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
 • KOMUNIKAVIMAS IR GAILESTINGUMAS – VAISINGAS SUSITIKIMAS
  Žinia 50-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
 • KREIPIMASIS Į POPIEŽIŠKOSIOS GYVYBĖS AKADEMIJOS VISUOTINIO SUSIRINKIMO NARIUS
 • KREIPIMASIS Į APAŠTALIŠKOSIOS PENITENCIARIJOS ORGANIZUOJAMŲ KURSŲ DALYVIUS

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • JUBILIEJUS BIBLIJOJE
 • GAILESTINGUMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAS
 • VALDŽIA IR GAILESTINGUMAS
 • GAILESTINGUMAS IR PERSPĖJIMAS

Ganytojų žodis

 • VYSK. A. PONIŠKAIČIO KALBA IŠKILMINGAME KOVO 11-OSIOS MINĖJIME LR SEIME
 • ARKIVYSKUPO G. GRUŠO PAMOKSLAS VILNIAUS ARKIKATEDROJE ŠVENČIANT KOVO 11-ĄJĄ

Homilijos

 • MŪSŲ MEILĖS DIEVUI ISTORIJA / III Velykų sekmadienis (C)
 • BŪTI GERAISIAIS GANYTOJAIS / IV Velykų sekmadienis (C)
 • MEILĖ, PASKATINUSI DIEVĄ TAPTI ŽMOGUMI / V Velykų sekmadienis (C)
 • TAIKA NEAPSIRIBOJA KARO NEBUVIMU / VI Velykų sekmadienis (C)

Straipsniai

 • James Le Fanu
  ŽMOGAUS KILMĖ: DVIEJŲ DALIŲ MĮSLĖ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šiaulių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kunigystės jubiliejus
 • Seminaras parapijų referentėms
 • Zakristijonų ugdymo seminaras
 • Evangelizacinė popietė
 • Sužadėtinių rengėjų mokymai
 • Tikėjimo atnaujinimo diena
 • Mirė kanauninkas Juozas Barkauskas (1929–2016)
 • Mirė kunigas jubiliatas Alfredas Pranas Rukšta (1926–2016)