Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (430) 2016 balandžio 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • PAMOKSLAS PER ŠV. KRIZMOS MIŠIAS DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ
 • PAMOKSLAS PER VELYKNAKTĮ

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GAILESTINGUMAS IR TARNYSTĖ
 • GAILESTINGUMAS IR PAGUODA
 • VELYKŲ TRIDIENIS GAILESTINGUMO METAIS

Popiežius emeritas

 • Popiežius emeritas Benediktas XVI
  TIKĖJIMAS YRA NE IDĖJA, BET GYVENIMAS

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Pranciškus
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  AMORIS LAETITIA
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms,
  susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams apie meilę šeimoje

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas. PAMOKSLAS GAILESTINGUMO SEKMADIENĮ
 • SVEIKINIMAS LENKIJOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS PROGA

Homilijos

 • AMŽINOJO GYVENIMO ERDVĖ / Kristaus Žengimas į dangų
 • ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANOS / Šventosios Dvasios Atsiuntimas
 • „KĄ DIEVAS VISĄ DIENĄ VEIKIA?“ / Švenčiausioji Trejybė
 • DIEVO PROCESIJA IEŠKANT ŽMOGAUS / Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Dievo Gailestingumo savaitė Vilniuje
 • Gailestingumo jubiliejaus konferencija
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Atsinaujinimo diena
 • Ugdymo seminaras parapijų vargonininkams
 • Mirė kunigas Juozas Nikodemas Petraitis MIC (1922–2016)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pristatytas apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“