Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 5 (431) 2016 gegužės 23

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Pranciškus
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  AMORIS LAETITIA
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms,
  susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams apie meilę šeimoje
  (Tęsinys)

Nacionalinis Gailestingumo kongresas

 • ŠVENTOJO TĖVO LAIŠKAS POPIEŽIŠKAJAM LEGATUI Į LIETUVOS NACIONALINĮ GAILESTINGUMO KONGRESĄ
 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
  HOMILIJA GAILESTINGUMO KONGRESO ŠV. MIŠIOSE KATEDROS AIKŠTĖJE
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  GAILESTINGUMO KONGRESO ATIDARYMO ŠV. MIŠIŲ HOMILIJA VILNIAUS ARKIKATEDROJE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  HOMILIJA ŠV. STANISLOVO IR VLADISLOVO KATEDROS AIKŠTĖJE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  HOMILIJA KRYŽIŲ KALNE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  HOMILIJA VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOJE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  KREIPIMASIS – ŠVENTOJO SOSTO DIPLOMATIJA TAIKOS TARNYBOJE

Homilijos

 • GAILESTINGUMAS IR JAUTRUMAS KIEKVIENAM / 10 eilinis sekmadienis (C)
 • KAS GELBSTI ŽMOGŲ? / 11 eilinis sekmadienis (C)
 • JĖZAUS VIETA MŪSŲ GYVENIME / 12 eilinis sekmadienis (C)
 • PAŠAUKIMAS Į LAISVĘ / 13 eilinis sekmadienis (C)
 • NĖRA PAŠAUKIMO BE MISIJOS / 14 eilinis sekmadienis (C)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Nacionalinis Gailestingumo kongresas
 • Vatikano valstybės sekretoriaus vizitas Lietuvoje
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kauno kunigų seminarija minėjo 150 metų sukaktį
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kardinolo Audrio Juozo Bačkio knygos „Taip, laimingas“ pristatymas
 • Mirė kunigas Povilas Šliauteris (1947–2016)
 • Mirė kunigas Matas Čyvas (1916–2016)
 • Mirė monsinjoras Vincas Pranckietis (1923–2016)