Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (432) 2016 birželio 27

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Pranciškus
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  AMORIS LAETITIA
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms,
  susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams apie meilę šeimoje
  (Tęsinys)

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GAILESTINGUMAS IŠDILDO NUODĖMĘ
 • GAILESTINGUMO EVANGELIJA
 • GAILESTINGUMAS IR IŠMALDOS DAVIMAS
 • „AŠ NORIU PASIGAILĖJIMO, O NE AUKOS“ (Mt 9, 13)
 • AŠAROS NUSIDĖJĖLĖS, KURIAI ATLEISTA (Lk 7, 36–50)

Nacionalinis Gailestingumo kongresas

  Kun. Kęstutis Dvareckas
 • PALAIMINIMAI
  Mąstymai ir maldos, rengtos Nacionaliniam Gailestingumo kongresui 2016 m. gegužės 6–8 d.

Homilijos

 • GAILESTINGUMO ISTORIJA / 15 eilinis sekmadienis (C)
 • GERIAUSIOJI DALIS / 16 eilinis sekmadienis (C)
 • IŠ MEILĖS KYLANTIS PAŽADAS / 17 eilinis sekmadienis (C)
 • GODUSIS SKRIAUDŽIA PATS SAVE / 18 eilinis sekmadienis (C)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė
 • Paskirtas naujas Panevėžio vyskupas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
 • Padėka Dievui už vyskupystės bei kunigystės jubiliejus
 • Dalė Gudžinskienė. KĄ TURIME ŽINOTI? KĄ TURIME DARYTI?
  Seminaras Bažnyčios sielovados bendradarbiams apie nepilnamečių apsaugą