Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (433) 2016 liepos 22

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Pranciškus
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  AMORIS LAETITIA
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms,
  susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams apie meilę šeimoje
  (Pabaiga)

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • EIK IR TU TAIP DARYK (plg. Lk 10, 25–37)
 • GAILESTINGUMAS IR SUTAIKINIMAS
 • PAKLYDUSI AVELĖ (plg. Lk 15, 1–7)
 • GAILESTINGASIS TĖVAS (plg. Lk 15, 11–32)
 • GAILESTINGUMAS IR MALDINGUMAS
 • SKURDAS IR GAILESTINGUMAS (plg. Lk 16, 19–31)
 • MALDA KAIP GAILESTINGUMO ŠALTINIS (plg. Lk 18, 1–8)
 • NUOLANKI MLADA SULAUKIA MALONĖS (Lk 18, 9–14)
 • PIRMAS GAILESTINGUMO ŽENKLAS: KANA (Jn 2, 1–11)
 • GAILESTINGUMAS YRA ŠVIESA (plg. Lk 18, 35–43)

Ganytojai

 • Ekumeninis pareiškimas
  ŽMOGAUS GYVYBĖ PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO KONTEKSTE. KRIKŠČIONIŠKOJI PERSPEKTYVA

Homilijos

 • LAUKIMO IR BUDĖJIMO LAIKAS / 19 eilinis sekmadienis (C)
 • TAIKOS IR KARO VĖLIAVA / 20 eilinis sekmadienis (C)
 • SEKTI JĖZŲ MERGELĖS MARIJOS PĖDOMIS / Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
 • NE MALDŲ GAUSA ATVERIA DANGAUS KARALYSTĘ / 21 eilinis sekmadienis (C)
 • APGAULINGAS NUSIŽEMINIMAS / 22 eilinis sekmadienis (C)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvoje lankėsi didysis penitenciaras kard. Mauro Piacenza
 • Vyskupo Lino Vodopjanovo ingresas į Panevėžio katedrą
 • Kauno arkivyskupijos 90-mečio jubiliejiniai renginiai
 • Paminėtos Vilkaviškio vyskupijos 90-osios gyvavimo metinės
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Mirė prel. Kazimieras Dobrovolskis (1911–2016)