Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (434) 2016 rugpjūčio 29

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • KALBA PER SUSITIKIMĄ SU JAUNIMU KROKUVOS JORDANO PARKE
 • KREIPIMASIS EINANT KRYŽIAUS KELIĄ SU JAUNIMU KROKUVOS JORDANO PARKE
 • IŠTRAUKA IR KREIPIMOSI PER MALDOS VIGILIJĄ SU JAUNIMU KROKUVOS CAMPUS MISERICORDIAE
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS SU KUNIGAIS, VIENUOLIAIS, VIENUOLĖMIS IR SEMINARISTAIS KROKUVOS ŠV. JONO PAULIAUS II ŠVENTOVĖJE
 • HOMILIJA PER PASAULIO JAUNIMO DIENŲ ŠV. MIŠIAS KROKUVOS CAMPUS MISERICORDIAE

Šventasis Sostas

  Kardinolas Mauro Piacenza
 • APAŠTALIŠKOSIOS PENITENCIARIJOS TRIBUNOLAS
 • LITURGINIAI IR PASTORACINIAI ATGAILOS SAKRAMENTO ŠVENTIMO ASPEKTAI

Homilijos

 • DVASINIO GYVENIMO SVARSTYKLĖS / 23 eilinis sekmadienis (C)
 • PAKLYDUSIOS AVIES RADIMO DŽIAUGSMAS / 24 eilinis sekmadienis (C)
 • KAS ATSITIKO ŠVIESOS VAIKAMS? / 25 eilinis sekmadienis (C)
 • NEJAUGI ŠIRDIS NESUDREBĖTŲ? / 26 eilinis sekmadienis (C)
 • KO REIKIA DANGAUS KARALYSTEI PASIEKTI / 27 eilinis sekmadienis (C)

Straipsniai

 • Sesuo Marija Dovydė Weill CSJ
  ATVERTAS JĖZAUS ŠONAS – GAILESTINGUMO DURYS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Kryžių kalno atlaidai
 • Žolinės atlaidai Krekenavoje
 • Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Mirė kunigas Jeronimas Petrikas (1937–2016)
 • Mirė kunigas Mykolas Petrauskas (1960–2016)
 • Mirė monsinjoras Jonas Voveris (1913–2016)
 • Mirė kunigas Algirdas Juozas Pasilauskas (1934–2016)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Lenkijoje