Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9 (435) 2016 rugsėjo 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • MISIONIERIŠKA BAŽNYČIA – GAILESTINGUMO LIUDYTOJA
  Žinia 2016 m. Pasaulinės misijų dienos proga
 • BŪKIME GAILESTINGI SAVO BENDRIESIEMS NAMAMS
  Žinia Pasaulinės maldos už kūrinijos apsaugą dienos proga (2016 m. rugsėjo 1 d.)

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GAILESTINGUMAS IR ATSIVERTIMAS (plg. Lk 24, 45–48)
 • GAILESTINGUMAS APVALO ŠIRDĮ (plg. Lk 5, 12–16)
 • GAILESTINGUMO DARBAI (plg. Mt 25, 31–46)
 • PAGUODA MOTINAI
 • GAILESTINGUMAS KURIA BENDRYSTĘ
 • GAILESTINGUMAS GRĄŽINA ORUMĄ (plg. Mt 9, 20–22)

Šventasis Sostas

  Kardinolas Mauro Piacenza
 • NUODĖMKLAUSYS – GAILESTINGOSIOS DIEVO MEILĖS LIUDYTOJAS
 • GAILESTINGUMAS IR TIESA SUSITIKS: SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
 • KLAUSYKLA KAIP IŠSKIRTINĖ EVANGELIZAVIMO, TIKĖJIMO IR SVEIKO MOKYMO PERDAVIMO VIETA

Homilijos

 • „ARGI NE DEŠIMTIS PASVEIKO?“ (Lk 17, 17) / 28 eilinis sekmadienis (C)
 • MALDOS ESMĖ – DIEVO TROŠKIMAS / 29 eilinis sekmadienis (C)
 • MALDA – TIESOS VEIDRODIS / 30 eilinis sekmadienis (C)
 • PALAIMINTAS ŠILKMEDIS / 31 eilinis sekmadienis (C)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Šiluvos atlaidai
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos dvasininkų susirinkimas
 • Mirė kunigas Zbignev Mickevič (1973–2016)
 • Mirė kunigas Albinas Arnašius (1940–2016)
 • Mirė kunigas Petras Girčius (1923–2016)