Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 10 (436) 2016 spalio 25

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GAILESTINGUMAS GELBSTI
 • GAILESTINGUMAS IR ATPIRKIMAS
 • „MOKYKITĖS IŠ MANĘS“ (plg. Mt 11, 28–30)
 • GAILESTINGI KAIP TĖVAS (plg. Lk 6, 36–38)

Vatikano dokumentai

 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  Instrukcija AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
  dėl mirusiųjų laidojimo ir pelenų laikymo kremacijos atveju

Šventasis Sostas

  Kardinolas Mauro Piacenza
 • ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS – NUODĖMKLAUSIO UGDYMO MOKYKLA
 • KUNIGO ATSIVERTIMAS GAILESTINGUMO METAIS
 • PENITENTO VEIKSMAI IR KAI KURIE ATGAILOS SAKRAMENTO ASPEKTAI

Ganytojų žodis

 • PRIEŠRINKIMINIS GANYTOJŲ LAIŠKAS

Homilijos

 • ŠVENTOSIOS DVASIOS ĮKVĖPTI / Visi Šventieji
 • AR ŽMOGUS SUKURTAS GYVENIMĄ BAIGTI KAPE? / 32 eilinis sekmadienis (C)
 • BŪTIES PRIEŠ NEBŪTĮ AMŽINOJI PERGALĖ / 33 eilinis sekmadienis (C)
 • KRISTAUS PERGALĖ ANT KRYŽIAUS / I advento sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Kardinolas Walter Kasper. GAILESTINGUMAS BAŽNYTINĖJE TEISĖJE
 • Sabine Demel. DVASINGUMAS IR TEISĖ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Europos lietuvių kunigų suvažiavimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kardinolo A. J. Bačkio viešnagė Telšiuose
 • Jubiliejinė Atsinaujinimo diena
 • Šeimos centrų konferencija „Meilės džiaugsmas šeimoje“
 • Šiluvos Marijos koplyčios JAV pašventinimo 50-metis
 • Vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas Seinuose

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Gruzijoje ir Azerbaidžane