Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (438) 2016 gruodžio 20

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • NESMURTIŠKUMAS – TAIKOS POLITIKOS STILIUS
  Žinia 50-osios Pasaulinės taikos dienos (2017 m. sausio 1 d.) proga
 • NEPILNAMEČIAI MIGRANTAI – PAŽEIDŽIAMI IR BEBALSIAI
  Žinia Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2017 m. sausio 15 d.) proga
 • MISERICORDIA ET MISERA
  Apaštališkasis laiškas užbaigiant Gailestingumo šventuosius metus

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GAILESTINGUMO DARBAI KŪNUI IR SIELAI
 • PAVALGYDINTI ALKSTANČIUS, PAGIRDYTI TROKŠTANČIUS
 • GAILESTINGUMAS IR DIALOGAS
 • PRIIMTI KELEIVĮ, APRENGTI NUOGĄ

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Lionginas Virbalas
  „ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8)
  Laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų

Homilijos

 • DIEVO APSIREIŠKIMO MŪSŲ GYVENIME ŽVAIGŽDĖS / Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
 • JĖZAUS PAŠAUKIMAS BŪTI DIEVO AVINĖLIU / 2 eilinis sekmadienis (A)
 • MŪSŲ PAŠAUKIMAS ŽMONES ŽVEJOTI MEILĖS TINKLAIS / 3 eilinis sekmadienis (A)
 • AMŽINOSIOS LAIMĖS PASLAPTIS / 4 eilinis sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Gerd Haeffner SJ
  NEUŽMIRŠTI SIELOS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Arkivyskupas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju
 • Vyskupo Justino Staugaičio 150-ųjų gimimo metinių minėjimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Paminėtos Panevėžio vyskupijos įsteigimo 90-osios metinės
 • Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos šventė Vilniuje
 • Paminėta Lietuvos advokatūros diena
 • Diskusija apie kūdikių globą
 • Aptarta parapijų pastoracinių tarybų veikla
 • Arkiv. S. Tamkevičius apie sielovadą Sibiro žemėse
 • Konferencija „Štai aš, siųsk mane“
 • Šiaulių visuomenei pristatyta Dievo tarno kun. Pranciškaus Budrio asmenybė
 • Mirė kunigas Vladas Kremenskas (1916–2016)
 • Mirė kunigas Marek Butkevič (1982–2016)