Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (439) 2017 sausio 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • STEBĖJIMASIS DIEVO DARBAIS: „DIDŽIŲ DALYKŲ PADARĖ MAN VIEŠPATS“ (Lk 1, 49)
  Žinia 25-osios Pasaulinės ligonių dienos (2017 m. vasario 11 d.) proga

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • LANKYTI LIGONIUS IR KALINIUS
 • GAILESTINGAI PRIIMTI

Ganytojų žodis

 • GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS ŠV. KALĖDŲ PROGA IR SKELBIANT
  ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METUS LIETUVOJE

Homilijos

 • PAŠAUKTI BŪTI ŠVIESA IR DRUSKA / 5 eilinis sekmadienis (A)
 • ĮSTATYMO LAIKYMOSI MOTYVAS – MEILĖ / 6 eilinis sekmadienis (A)
 • KRIKŠČIONIŠKOJI REVOLIUCIJA / 7 eilinis sekmadienis (A)
 • „JIS JUMIS RŪPINASI“ (1 Pt 5, 7) / 8 eilinis sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Kardinolas Walter Kasper
  AMORIS LAETITIA: LŪŽIS AR TĄSA
 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS GANYTOJŲ 1961–1970 M. PERTEIKIAMOS INFORMACIJOS APIE VATIKANO II SUSIRINKIMĄ ĮVERTINIMAS
 • Robertas Dabkevičius OSB
  AISTROS IR DVASINĖ KOVA

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Padėkos pamaldos už garbingojo Teofiliaus Matulionio tarnystę
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Šeimų šventė
 • Taize broliai sujungė Baltijos šalis
 • Mirė kunigas jubiliatas Vytautas Butkus (1934–2016)
 • Mirė garbės prelatas Antanas Maskeliūnas (1931–2017)