Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (440) 2017 vasario 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽODIS YRA DOVANA. KITAS ASMUO YRA DOVANA
  Žinia 2017 m. gavėnios proga
 • LAIŠKAS JAUNIMUI VYSKUPŲ SINODO 15-OSIOS EILINĖS GENERALINĖS
  ASAMBLĖJOS PARENGIAMOJO DOKUMENTO PRISTATYMO PROGA

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • PAKĘSTI VARGINIMUS
 • PATARTI IR PAMOKYTI
 • MELSTIS UŽ GYVUOSIUS IR MIRUSIUOSIUS

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE GARBINGOJO ARKIVYSKUPO
  TEOFILIAUS MATULIONIO (1873–1962) BEATIFIKACIJOS IŠKILMES

Dokumentai

 • Vyskupų sinodo 15-oji eilinė generalinė asamblėja
  JAUNIMAS, TIKĖJIMAS IR PAŠAUKIMO ĮŽVELGIMAS
  Parengiamasis dokumentas

Homilijos

 • GYVENIMAS – IŠBANDYMŲ KELIAS / I gavėnios sekmadienis (A)
 • ŽMOGUS PAŠAUKTAS ATSIVERSTI / II gavėnios sekmadienis (A)
 • MESIJO ATRADIMO DŽIAUGSMAS / III gavėnios sekmadienis (A)
 • „AŠ ATĖJAU, KAD NEREGIAI PRAREGĖTŲ...“ / IV gavėnios sekmadienis (A)
 • ATGAILA – KELIAS Į DANGŲ / V gavėnios sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Kun. dr. Robertas Rumšas
  ŠVENTUMO IR KANKINYSTĖS REIKŠMĖ BAŽNYČIAI

Bažnyčia Lietuvoje

 • Ekumeninės pamaldos
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimai
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Atsinaujinimo diena „Štai aš visa darau nauja“
 • Šv. Valentino diena KITAIP
 • Diskusijų vakaras „Vienas Dievas – daug Bažnyčių“
 • Malda už vaikus, patiriančius smurtą
 • Mirė kunigas Henrikas Bernatovičius (1954–2017)