Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (441) 2017 kovo 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • DVASIOS SKATINAMI MISIONIERIAUTI
  Žinia 54-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • KRIKŠČIONIŠKOJI VILTIS: PAGUODA TAUTAI (Iz 40)
 • „KOKIOS DAILIOS KALNUOSE ŠAUKLIO KOJOS...“ (Iz 52, 7)
 • ĮSIKŪNIJUSI VILTIS
 • ABRAOMO VILTIS
 • RAUDA IR VILTIS
 • NETIKROS STABŲ VILTYS (115 psalmė)

Nuncijus

 • Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas P. L. Quintana
  PRANEŠIMAS KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ UGDYMO KONFERENCIJOJE
 • UGDYTI KUNIGIŠKĄJĄ BROLYSTĘ
  Apaštališkasis nuncijus atsako į „Bažnyčios žinių“ klausimus

Ganytojo žodis

 • ARKIVYSKUPO G. GRUŠO PAMOKSLAS KOVO 11-OSIOS ŠV. MIŠIOSE VILNIAUS ARKIKATEDROJE

Arkivyskupo T. Matulionio metai

 • PAGRINDINĖS PASIRENGIMO GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI GAIRĖS
 • SUSIPAŽINKIME – ESU TEOFILIUS

Homilijos

 • PASIRINKTI KRISTAUS KELIĄ KARTĄ, BET VISAM GYVENIMUI / Verbų sekmadienis
 • GYVOJO DIEVO TRIUMFO DIENA / Velykos
 • PASITIKĖTI DIEVO GAILESTINGUMU / II Velykų sekmadienis (A)
 • VISI ESAME KELYJE / III Velykų sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Dirk Ansorge
  SMURTAS KRIKŠČIONYBĖS VARDU?

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kunigų susirinkimai
 • Panevėžio vyskupijos ir Lietuvos jaunimo globėjo šv. Kazimiero iškilmė
 • Kauno arkivyskupijos Caritas metinė konferencija
 • Paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 45-metis
 • Malda už Lietuvą Latvijoje
 • Mirė kun. Petras Tavoraitis (1924–2017)