Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 5 (443) 2017 gegužės 26

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GAVĖNIA – VILTIES KELIONĖ
 • „DŽIAUKITĖS VILTYJE“ (plg. Rom 12, 9–13)
 • VILTIS GRINDŽIAMA DIEVO ŽODŽIU (plg. Rom 15, 1–6)

Homilijos

 • ASMUO – MEILĖ / Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės) (A)
 • „JAME GYVENAME, JUDAME ir ESAME“ / Švenčiausioji Trejybė (A)
 • ŠVENTOJI PUOTA / Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) (A)
 • „NEBIJOKITE TŲ, KURIE ŽUDO KŪNĄ“ / 12 eilinis sekmadienis (A)
 • NEŠTI SAVO KRYŽIŲ IR SEKTI KRISTUMI / 13 eilinis sekmadienis (A)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  BIBLIJA IR MORALĖ. BIBLINĖS KRIKŠČIONIŠKOJO ELGESIO ŠAKNYS
  (Tęsinys)

Arkivyskupo T. Matulionio metai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  SALVATOR MUNDI, SALVA RUSSIAM!
  Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio sielovadinė meilė Rusijos žmonėms

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Fatimos apsireiškimų 100-mečio paminėjimas Šiluvoje
 • Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirta mokslinė konferencija
 • Dievo Gailestingumo savaitė
 • Malda už armėnų tautą ir jos genocido aukas
 • Atsinaujinimo diena
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė kunigas Aleksandras Milašius (1961–2017)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Egipte