Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 7 (445) 2017 liepos 25

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • PRISIKĖLĘS KRISTUS – MŪSŲ VILTIS (plg. 1 Kor 4, 15)
 • VILTIES PAŽADAS (Mt 28, 20)
 • MARIJA – VILTIES MOTINA
 • MARIJA MAGDALIETĖ – VILTIES APAŠTALĖ

Beatifikacija

 • ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJA
 • POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS APAŠTALIŠKASIS LAIŠKAS, KURIUO ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS SKELBIAMAS PALAIMINTUOJU
 • KARDINOLO ANGELO AMATO HOMILIJA GARBINGOJO DIEVO TARNO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJOS ŠV. MIŠIOSE
 • ARKIVYSKUPO GINTARO GRUŠO ŽODIS PASITINKANT TEOFILIAUS MATULIONIO SARKOFAGĄ VILNIAUS KATEDROJE
 • ARKIVYSKUPO GINTARO GRUŠO PADĖKOS ŽODIS PO BEATIFIKACIJOS ŠV. MIŠIŲ

Homilijos

 • ATMERKITE SAVO AKIS DIEVIŠKAJAI ŠVIESAI / Viešpaties Atsimainymo šventė
 • EITI VANDENIU – TAI ĮVEIKTI MIRTĮ / 19 eilinis sekmadienis (A)
 • BAŽNYČIOS AMŽINOJO IŠAUKŠTINIMO PAVEIKSLAS / Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų
 • DIEVO ILGESYS – MAŽUTĖLIŲ KELIAS / 20 eilinis sekmadienis (A)
 • Į KĄ JIS PANAŠUS? / 21 eilinis sekmadienis (A)
 • NEGI BUS IR ATLYGIS? / 22 eilinis sekmadienis (A)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  BIBLIJA IR MORALĖ. BIBLINĖS KRIKŠČIONIŠKOJO ELGESIO ŠAKNYS
  (Tęsinys)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos jaunimo dienos
 • Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
 • Kauno miesto misijų savaitė
 • Nuolatinių diakonų šventimai
 • Mirė kunigas jubiliatas Jonas Survila (1925–2017)
 • Mirė kunigas Juozas Stasiūnas (1939–2017)

Bažnyčia pasaulyje

 • Kardinolo Joachimo Meisnerio laidotuvės