Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 8 (446) 2017 rugpjūčio 28

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • EMAUSO MOKINIŲ VILTIES KELIAS
 • ŠVENTOJI DVASIA TEIKIA VILTIES PILNATVĘ
 • TĖVO ŽADINAMA VILTIS
 • MYLIMŲ VAIKŲ VILTIS

Ganytojo žodis

 • APAŠTALIŠKOJO NUNCIJAUS ARKIVYSKUPO P. L. QUINTANOS HOMILIJA ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
 • ARKIVYSKUPO S. TAMKEVIČIAUS HOMILIJA PER ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĘ PIVAŠIŪNUOSE

Homilijos

 • IŠSISKYRIMAS – PRIEŠIŠKUMAS AR PAGARBA / 23 eilinis sekmadienis (A)
 • ATLEIDIMO IŠŠŪKIS / 24 eilinis sekmadienis (A)
 • BENDRAS DENARO ATLYGIS / 25 eilinis sekmadienis (A)
 • DĖKINGAI PRIIMTI DIEVO GAILESTINGUMĄ / 26 eilinis sekmadienis (A)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  BIBLIJA IR MORALĖ. BIBLINĖS KRIKŠČIONIŠKOJO ELGESIO ŠAKNYS
  (Pabaiga)
 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  Laiškas IUVENESCIT ECCLESIA
  Katalikų Bažnyčios vyskupams apie hierarchinių ir charizminių dovanų ryšį Bažnyčios gyvenime ir misijoje

Bažnyčia Lietuvoje

 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai
 • Dvidešimtieji Kryžių kalno atlaidai
 • Žolinės atlaidai Krekenavoje