Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9 (447) 2017 rugsėjo 25

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • ŠVENTIEJI – VILTIES LIUDYTOJAI
 • VILTIS – KANKINIŲ STIPRYBĖ

Ganytojų žodis

 • LIETUVOS VYSKUPŲ KVIETIMAS MELSTIS UŽ TAIKĄ
 • Apaštališkasis nuncijus arkiv. Pedro Lopez Quintana
  PAMOKSLAS MININT ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS ĮSTEIGIMO 600-ąsias METINES VARNIUOSE
 • Vyskupas Jonas Boruta
  PAMOKSLAS MININT ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS ĮSTEIGIMO 600-ąsias METINES VARNIUOSE
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS TRAKŲ BAŽNYČIĄ SKELBIANT BAZILIKA
 • Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ
  HOMILIJA ŠILUVOJE

Homilijos

 • AR TAIP NEATSITIKS IR SU MUMIS? / 27 eilinis sekmadienis (A)
 • O KOKS MANO VESTUVINIS DRABUŽIS? / 28 eilinis sekmadienis (A)
 • AR ATIDUODU TAI, KAS DIEVO, – DIEVUI / 29 eilinis sekmadienis (A)
 • PAKELIUI Į DIEVO KARALYSTĘ / 30 eilinis sekmadienis (A)
 • BĖKIME MUMS PASKIRTU KELIU Į ŠVENTUMĄ / Visų Šventųjų iškilmė

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  ŠVENTOJO RAŠTO ĮKVĖPTUMAS IR TIESA

Bažnyčia Lietuvoje

 • Trakinių atlaidai
 • Vyskupas Kęstutis Kėvalas – Telšių ordinaras
 • Šiluvos atlaidai
 • Trakų bažnyčiai suteiktas bazilikos titulas
 • Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Žemaičių vyskupijos įsteigimo 600 metų jubiliejaus iškilmės
 • Mirė kun. Pranas Sabaliauskas OPT (1923–2017)
 • Mirė garbės kanauninkas Robertas Bruzga (1964–2017)
 • Mirė monsinjoras Ignas Jakutis (1937–2017)
 • Žuvo seminaristas Karolis Kergė (1989–2017)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Kolumbijoje