Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 10 (448) 2017 spalio 30

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • KRIKŠTAS – VILTIES VARTAI
 • NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS ŽADINA VILTĮ
 • KRIKŠČIONIŠKOSIOS VILTIES NAUJOVĖ
 • PAŠAUKIMO ATMINIMAS GAIVINA VILTĮ

Homilijos

 • „TARTUM KŪDIKIS MOTINOS PRIEGLOBSTY“ / 31 eilinis sekmadienis (A)
 • MŪSŲ POJŪČIAI NEBUS PALIKTI UŽ DURŲ / 32 eilinis sekmadienis (A)
 • KO IŠ TIKRŲJŲ STOKOJO TARNAS, GAVĘS VIENĄ TALENTĄ? / 33 eilinis sekmadienis (A)
 • VARGŠO RANKA VEDA Į DIEVO KARALYSTĘ / Kristus Karalius (A)
 • BUDRUMAS – PASIRENGIMAS DANGAUS KARALYSTEI / I advento sekmadienis (B)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  ŠVENTOJO RAŠTO ĮKVĖPTUMAS IR TIESA
  Tęsinys

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vilniaus arkivyskupijos vyskupu nominuotas kun. Darius Trijonis
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimai
 • Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Atsinaujinimo dienos
 • Lietuvos Krikštas – Dievo plano dalis
 • Mirė kunigas Petas Dumbliauskas SDB (1929–2017)