Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (449) 2017 lapkričio 28

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA PIRMOSIOS PASAULINĖS MIGRANTŲ DIENOS PROGA

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • UGDYTI VILČIAI
 • VILTIES PRIEŠAI

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • GANYTOJŲ KREIPIMASIS MININT PASAULINĘ VARGSTANČIŲJŲ DIENĄ

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS FATIMOJE ŠVENČIANT LIETUVOS DIENĄ
 • Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana
  PAMOKSLAS ŠV. PETRO BAZILIKOJE UŽBAIGIANT ŽEMAIČIŲ VYSKUPIJOS ĮSTEIGIMO 600 METŲ JUBILIEJŲ
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  PAMOKSLAS AUŠROS VARTŲ ATLAIDŲ PAGRINDINĘ DIENĄ

Homilijos

 • IEŠKANTIEMS KELIO Į DIEVĄ / II advento sekmadienis (B)
 • IEŠKANT KRIKŠČIONIŠKO DŽIAUGSMO / III advento sekmadienis (B)
 • DIEVAS PASISTATO SAU BŪSTĄ TARP ŽMONIŲ / IV advento sekmadienis (B)
 • IŠ KUR KILO JĖZUS KRISTUS? / Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas
 • DIEVO IR MŪSŲ GERA VALIA / Šventoji Šeima
 • PRADĖTI METUS SVARSTANT ŠIRDYJE / Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  ŠVENTOJO RAŠTO ĮKVĖPTUMAS IR TIESA
  Tęsinys

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai
 • Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos įsteigimo 70-mečio paminėjimas
 • Pasaulinė vargstančiųjų diena Vilniuje ir Kaune
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimai
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Žemaičiai prie Šv. Petro kapo dėkojo už tikėjimo dovaną
 • Mirė kunigas Juozas Marčiulionis (1956–2017)