Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 1 (451) 2018 sausio 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 26-OSIOS PASAULINĖS LIGONIŲ DIENOS (2018 M.) PROGA
 • ŽINIA 104-OSIOS PASAULINĖS MIGRANTŲ IR PABĖGĖLIŲ DIENOS (2018 M. SAUSIO 14 D.) PROGA

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • VILTIS MIRTIES AKIVAIZDOJE
 • VILTIES TIKSLAS – ROJUS

Ganytojų žodis

 • Arkivyskupas P. R. Gallagheris
  PAMOKSLAS SAUSIO 13-OSIOS ŠV. MIŠIOSE VILNIAUS ARKIKATEDROJE
 • Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius
  KALBA SAUSIO 13-ĄJĄ SEIME

Homilijos

 • JĖZUI PAŽĮSTAMAS ŽMOGAUS GYVENIMO DRAMATIŠKUMAS / 5 eilinis sekmadienis (B)
 • DIEVAS DUODA JĖGŲ JUDĖTI PIRMYN / 6 eilinis sekmadienis (B)
 • IŠSILAISVINTI NUO PASAULIETIŠKŲ PRISIRIŠIMŲ / I gavėnios sekmadienis (B)
 • KALNAS – SUSITIKIMO SU DIEVU VIETA / II gavėnios sekmadienis (B)
 • ŠVENTYKLŲ ATSTATYMO METAS / III gavėnios sekmadienis (B)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  ŠVENTOJO RAŠTO ĮKVĖPTUMAS IR TIESA
  Pabaiga

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimai
 • Susitikimas su misionieriais tėvais redemptoristais iš Slovakijos
 • Šeimų šventė
 • Restauruoti vertingi Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių paveikslai
 • Praktinis seminaras apie prekybą žmonėmis