Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (452) 2018 vasario 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 2018 M. GAVĖNIOS PROGA
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS MININT 22-ĄJĄ PASAULINĘ PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENĄ
 • KREIPIMASIS PER SUSITIKIMĄ SU ČILĖS KUNIGAIS, PAŠVĘSTAISIAIS ASMENIMIS IR SEMINARISTAIS

Ganytojų žodis

 • Vyskupas Jonas Ivanauskas
  PAMOKSLAS PERDUODANT PAL. TEOFILIAUS RELIKVIJAS NAUJŲJŲ LAIKŲ KANKINIŲ ŠVENTOVEI
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  HOMILIJA ŠV. MIŠIOSE TRAKUOSE
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  HOMILIJA ŠV. MIŠIOSE VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO PROGA
 • VYSKUPŲ KREIPIMASIS ARTĖJANT LIETUVOS PAAUKOJIMUI NEKALTAJAI MARIJOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, ŠIRDŽIAI
 • LIETUVOS PAAUKOJIMAS NEKALTOSIOS MARIJOS, LIETUVOS GLOBĖJOS, ŠIRDŽIAI

Homilijos

 • ŽMOGAUS NEIŠTIKIMYBĖS IR DIEVO GAILESTINGUMO SUSITIKIMAS / IV gavėnios sekmadienis (B)
 • GYVENKIME TAIP, KAD GYVENTUME... / V gavėnios sekmadienis (B)
 • VIENINTELIS MOTYVAS – MEILĖ / Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis (B)
 • O FELIX CULPA! / Velyknaktis
 • ESAME KRISTUJE PRISIKĖLĘ ŽMONĖS / Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas

Dokumentai

 • Popiežius Pranciškus
  Apaštališkoji konstitucija VULTUM DEI QUAERERE
  Apie kontempliatyvųjį moterų gyvenimą

Bažnyčia Lietuvoje

 • Mirė Panevėžio vyskupas emeritas teol. lic. Juozas Preikšas (1926–2018)
 • Lietuva paaukota Nekaltajai Marijos Širdžiai
 • Maldos už krikščionių vienybę savaitė
 • Paminėta Dievui pašvęstojo gyvenimo diena
 • Atsinaujinimo diena „Tėvo širdis“
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Mirė monsinjoras Kazimieras Senkus (1917–2018)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Čilėje ir Peru