Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (453) 2018 kovo 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 55-OSIOS PASAULINĖS MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS DIENOS PROGA
 • KREIPIMASIS PER SUSITIKIMĄ SU ŠIAURĖS PERU BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS KUNIGAIS, PAŠVĘSTAISIAIS ASMENIMIS IR SEMINARISTAIS

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • EUCHARISTIJA – BAŽNYČIOS ŠIRDIS
 • MIŠIOS YRA MALDA
 • MIŠIOS – VELYKŲ SLĖPINIO ATMINIMAS
 • KODĖL SEKMADIENIAIS ŠVENČIAME MIŠIAS?
 • MIŠIŲ ĮŽANGOS APEIGOS

Pasirengimas popiežiaus vizitui

 • POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APLANKYS LIETUVĄ RUGSĖJO 22–23 D.
 • SUDARYTAS PASIRUOŠIMO POPIEŽIAUS VIZITUI KOMITETAS
 • LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS Į TIKINČIUOSIUS IR VISUS GEROS VALIOS ŽMONES

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • LAIŠKAS MALDOS UŽ LIETUVIUS PASAULYJE DIENOS PROGA

Dokumentai

 • Popiežius Pranciškus
  MAIOREM HAC DILECTIONEM
  Apaštališkasis laiškas Motu proprio forma apie gyvybės paaukojimą

Katechezės šeimoms

 • ŠEIMOS EVANGELIJA – DŽIAUGSMAS PASAULIUI
  Katechezės 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui Dubline 2018 m. rugpjūčio 21–26 d.

Homilijos

 • VELYKŲ SLĖPINYS APREIŠKIA DIEVO GAILESTINGUMĄ / II Velykų sekmadienis (B)
 • PRISIKĖLĘS JĖZUS LAIMINA ŽMONIŲ BENDRABŪVĮ / III Velykų sekmadienis (B)
 • GEROJO GANYTOJO PAŠAUKIMAS / IV Velykų sekmadienis (B)
 • SVARBIAUSIA NEATSISKIRTI / V Velykų sekmadienis (B)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos metinė Caritas konferencija
 • Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventimas Telšiuose
 • Mirė kunigas Vytautas Užkuraitis (1930–2018)
 • Mirė kunigas Gintas Leonavičius (1966–2018)
 • Mirė apaštališkasis protonotaras Bronius Antanaitis (1925–2018)
 • Mirė kunigas Vladas Černiauskas (1931–2018)
 • Mirė kunigas Genrik Juzef Blaževič (1946–2018)