Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 4 (454) 2018 balandžio 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ŽINIA 52-OSIOS PASAULINĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ DIENOS PROGA
  „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Fake news ir taikos žurnalizmas

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • GAILESČIO AKTAS MIŠIOSE
 • GARBĖS HIMNAS IR PRADŽIOS MALDA
 • ŽODŽIO LITURGIJA: DIEVO DIALOGAS SU SAVO TAUTA
 • ŽODŽIO LITURGIJA: EVANGELIJA IR HOMILIJA

Ganytojo žodis

 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  HOMILIJA DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENĮ

Katechezės šeimoms

 • ŠEIMOS EVANGELIJA – DŽIAUGSMAS PASAULIUI
  Katechezės 9-ajam Pasaulio šeimų susitikimui Dubline 2018 m. rugpjūčio 21–26 d. (5–7 katechezės)

Homilijos

 • AR PATIKĖSIME MEILE? / VI Velykų sekmadienis (B)
 • ŠIANDIEN SU APAŠTALAIS DŽIŪGAUKIME / Viešpaties Žengimas į dangų (Šeštinės)
 • „JI YRA TAS ASMUO MEILĖ, ASMUO DOVANA“ / Šventosios Dvasios atsiuntimas (Sekminės)
 • ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ – MŪSŲ VILTIS IR DŽIAUGSMAS / Švenčiausioji Trejybė

Straipsniai

 • Walter Kasper
  DIAKONAS EKLEZIOLOGINIU POŽIŪRIU DABARTINIŲ IŠŠŪKIŲ BAŽNYČIOJE IR VISUOMENĖJE AKIVAIZDOJE

Bažnyčia Lietuvoje

 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Atsinaujinimo diena
 • Jaunimo sielovados forumas
 • Šeimos centrų konferencija „Tikėjimas ir kasdienybė“
 • Solidarumo su persekiojamais krikščionimis akcija
 • Konferencija „Scientia et Historia“
 • Mirė kunigas Ladislovas Baliūnas SJ (1952–2018)
 • Mirė kanauninkas jubiliatas Vytautas Masys (1931–2018)